Stedelijk Openbaar Vervoer

0
utrecht centraal

Het Utrechtse openbaar vervoer (OV) wordt al tientallen jaren verwaarloosd. De sneltrambaan is versleten, de bussen zijn verouderd en stinken, er is geen intercitystation in Leidsche Rijn, de ringlijn om de stad functioneert niet en het Randstadspoor schiet maar niet op. Stadspartij Leefbaar Utrecht eist een integraal, snel en comfortabel OV-netwerk, met OV-knooppunten en transferia aan de rand van de stad. Het OV-netwerk verbindt enerzijds de Utrechtse wijken met elkaar en anderzijds Utrecht met de omliggende gemeenten. Zo wordt het OV een fatsoenlijk alternatief voor de auto.

OV-knooppunten

Het regionaal vervoer sluit bij de stadsrand via nieuw aan te leggen OV-knooppunten aan op het stadsvervoer (tram, trein of bus). Een groot aantal reisroutes wordt op deze manier ingekort of blijven zelfs geheel buiten de stad: dat is goed voor de luchtkwaliteit en voor het saldo op de OV-chipkaart. Deze OV-knooppunten worden gekoppeld aan auto- en fietstransferia. Het Centraal Station blijft een belangrijk overstappunt, maar door de komst van alternatieve overstapplekken in o.a. Leidsche Rijn, De Uithof en Overvecht wordt de druk op het Centraal Station sterk verminderd.

Treinvervoer

Station Leidsche Rijn moet een intercitystatus krijgen zodat bewoners van deze wijk een snelle treinverbinding hebben met Den Haag, Rotterdam en via de zogenaamde ‘Leidsche Rijn-boog’ mogelijk zelfs met Amsterdam. Het overige OV in deze wijk wordt afgestemd op dit nieuwe (intercity)station, zodat veel reistijd bespaard wordt en CS ontlast wordt.

Frequent rijdende (stop)treinen worden – meer dan nu het geval is – een verbinding tussen de Utrechtse stations onderling, de regio en de Randstad. Allen dan wordt de trein een vol-waardig alternatief voor zowel het binnenstedelijk verkeer als voor forensen.

Stadspartij Leefbaar Utrecht blijft zich inzetten voor de realisatie van nieuwe stations, waaronder de helaas geschrapte treinstations Lage Weide en Koningsweg.

We blijven er alles aan doen om de spoorlijn Almere – Utrecht – Breda snel van de grond te krijgen, zodat de trein op dit traject de concurrentie kan aangaan met de autowegen.

Tramvervoer

De tramlijn Centraal Station – De Uithof wordt zo snel mogelijk aangelegd als gecombineerde tram- en busbaan en doorgetrokken naar Zeist. Studie naar de aanleg van andere gecombineerde tram- en busbanen wordt snel uitgevoerd. De Oosterspoorbaan wordt omgebouwd tot de ‘Oostertrambaan’, een nieuwe tramverbinding in de wijken Oost/Noordoost, die aantakt op de tramlijn CS – De Uithof. Stadspartij Leefbaar Utrecht blijft tegen een tramlijn door de binnenstad.

Busvervoer

Stadsbussen worden in de ‘lege’ daluren gratis voor 65+, U-pashouders en gehandicapten. Het winkelkaartje blijft behouden, evenals de nachtbussen die in het weekend de wijken met het centrum verbinden. De ringlijn wordt een snelle, compacte, frequent rijdende ‘interwijkse’ verbinding, die publiekstrekkers als zwembaden, winkelcentra, scholen en ziekenhuizen met elkaar verbindt. Het netwerk van vrije busbanen wordt uitgebreid.

Bij de aanbesteding van het stadsbusvervoer worden strenge eisen gesteld, gericht op  een zo laag mogelijke milieubelasting van de Utrechtse stadsbussen.

GVU

Stadspartij Leefbaar Utrecht was fel tegenstander van de door Europa opgelegde verkoop van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVU). Wij zijn voor het terugkopen van het GVU, indien zich een betaalbare mogelijkheid voordoet. Voorwaarde hierbij is dat de verant-woordelijkheid voor het buslijnennet door de bestuursregio wordt overgedragen naar de gemeente. Alleen dan kan een goed netwerk voor het stadsvervoer ontworpen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |