De Utrechter en het verkeer

0
utrecht fietser

De gezondheid van de Utrechter loopt gevaar! Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de vele rijkswegen rond Utrecht en het grote aantal automobilisten dat elke dag door de stad rijdt. De vuile lucht die de hoge automobiliteit met zich meebrengt, kost de Utrechtse bevolking zo’n 2 á 3 jaar van hun leven. Veel bewoners van drukke straten durven hun ramen niet meer te openen vanwege die vervuilde lucht. Om deze letterlijk ongezonde situatie te verbeteren zijn drastische politieke keuzes noodzakelijk. Stadspartij Leefbaar Utrecht wil deze keuzes maken, zodat die ramen over een paar jaar weer gewoon open kunnen!

Grenzen aan de Groei!

De club van Rome schreef het in 1972 al: “Groei en milieu gaan slecht samen”. Een groeiende stad telt jaar in jaar uit meer woningen, meer inwoners en meer mobiliteit. Met elk nieuw gezin komt er gemiddeld 1 nieuwe auto extra de stad in. Zolang de politici in Den Haag verzuimen om maatregelen te nemen om de automobiliteit in te perken (via verbetering van het openbaar vervoer of invoering van de kilometerheffing), gaat de toenemende mobiliteit ten koste van het milieu en onze gezondheid. Dat gegeven is de afgelopen 40 jaar helaas niet veranderd. Daarom kiest Stadspartij Leefbaar Utrecht bewust voor een veel kleinere groei van de stad Utrecht dan de huidige coalitiepartijen voorstaan, tot de problemen rond het milieu en de luchtkwaliteit zijn opgelost.

Dat betekent dat we voorlopig niet bouwen in de polder Rijnenburg, de Merwedekanaalzone, het Veemarktterrein en allerlei andere plekken. Dat betekent dat Utrecht niet doorgroeit van 300.000 inwoners nu naar 400.000 in 2025, maar hooguit 350.000 inwoners telt tegen de tijd dat de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn is afgebouwd. Door de bevolkingstoename te halveren behouden we de noodzakelijke groene en blauwe longen in de stad, en is het zelfs mogelijk deze te versterken, zodat onze stad in 2025 ook daadwerkelijk een leefbaar Utrecht is!

Wat te doen met de groei van de Mobiliteit ?

Zolang Leefbaar Utrecht bestaat, maakt het zich sterk voor goede mobiliteit en betere bereikbaarheid van de stad. Elke dag rijden er zo’n 100.000 ‘vreemde’ auto’s Utrecht in en uit. Tel daarbij de ruim 100.000 Utrechtse auto’s bij op en het is duidelijk dat ons wegennet die hoeveelheden niet aankan. Elke doordeweekse ochtend- of avondspits wordt dat opnieuw bewezen. Meer asfalt aanleggen is voor ons niet de oplossing. De aanleg van extra (invals)wegen stimuleert het autogebruik en betekent juist een verergering van de problemen t.a.v. de volksgezondheid, het milieu en de bereikbaarheid.

Stadspartij Leefbaar Utrecht kiest voor zo kort mogelijke reistijden. Die bereik je niet door extra asfalt, maar door grootschalige investeringen in het openbaar vervoer en voorzieningen voor fietsers. Met de onderstaande maatregelen willen wij bereiken dat zowel het inkomende autoverkeer als het binnenstedelijke autoverkeer fors afneemt.

Consequenties zijn er ook voor de Utrechters: als het ons niet lukt de automobilist te verleiden tot de keuze voor een ander vervoermiddel, dan gaat het mis met de bereikbaarheid en de economie van Utrecht. In dat geval resteert niets anders dan een drastische herziening van het gemeentelijk parkeerbeleid, om de automobiliteit in de stad af te laten nemen.

Geen nieuwe invalswegen

Stadspartij Leefbaar Utrecht was, is en blijft een fel tegenstander van de Spoorlaan, de “nieuwe” invalsweg vanaf de A2 naar Zuilen. De Noordelijke Randweg (langs Overvecht) krijgt een maximumsnelheid van hooguit 80 km/u. Ook willen we geen nieuwe rondwegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn, nu niet en over tien jaar ook niet.

Auto’s buiten de stad houden

Goed bereikbare transferia aan de rand van de stad vangen het binnenkomende autoverkeer op. Snel, frequent en goedkoop openbaar vervoer verkort de reistijd naar het stadscentrum en de woonwijken. Stadspartij Leefbaar Utrecht wil het aantal transferia uitbreiden en zoveel mogelijk combineren met OV-knooppunten aan de rand van de stad.

Autoluwe binnenstad

De binnenstad blijft toegankelijk voor binnenstadbewoners, hun bezoek, ondernemers en gehandicapten. Andere automobilisten worden uit de binnenstad geweerd. De parkeergarages binnen de singels (m.u.v. Hoog Catharijne) willen we geschikt maken voor bewoners- en fietsparkeren. De vrijkomende parkeerplaatsen geven we terug aan de stad en worden ingericht als speelruimte, groen, fietsenplekken of gewoon als stoep. Pleinen en delen van de grachten worden dan autovrij.

Geluidsoverlast verminderen

Stil asfalt toepassen, geluidsschermen plaatsen langs (spoor)wegen, de doorstroming verbeteren, de snelheid beperken en betere alternatieven voor de lawaaierige auto zijn een aantal oplossingen die wij hiervoor aandragen. Evenals geluidsisolerende maatregelen voor woonhuizen langs drukke wegen en spoorlijnen. Geen nieuwe invalswegen van de ring naar de stad, want die stimuleren het gebruik van de auto en betekenen een toename van de geluidsoverlast.

Snelweg A27 overkappen

De snelweg A27 willen we overkappen tussen knooppunt Lunetten en De Uithof, zoals Leefbaar Utrecht bij de A2 voor elkaar heeft gekregen. Een ecoduct alleen is niet genoeg: de bewoners van Lunetten, de wandelaars in Amelisweerd en de sporters van Kampong zijn gebaat bij ene zo lang mogelijke overkapping.

 

Doorstroming verbeteren

Stationair draaiende en filerijdende auto’s zijn erg vervuilend. Ongelijkvloerse kruisingen op het 24 Oktoberplein en de Noordelijke Randweg voorkomen dat. Opeenvolgende stoplichten worden op elkaar afgestemd, zodat bij een snelheid van 50 km/u een ‘groene golf’ ontstaat. De groene golf mag niet ten koste gaan van kruisend en/of langzaam verkeer. Stoplichten worden optimaal afgesteld (of op de knipperstand gezet) en waar mogelijk vervangen door rotondes, zodat het verkeer sneller afgewikkeld wordt.

Milieuzone uitbreiden

Geen lange of vervuilende vrachtwagens door de woonwijken! Daarom willen we de milieuzone uitbreiden naar het hele gebied binnen de Ring (m.u.v. industriegebied Lage Weide). Stadspartij Leefbaar Utrecht ziet in een nachtelijk vrachtwagenverbod een prima middel om de leefbaarheid van de woonwijken te verbeteren. Bij de transferia komen overslagpunten, waar de lading van grote vrachtwagens wordt overgeladen op kleinere (zoals de op elektriciteit rijdende Cargohopper).

Meten is weten

Stadspartij Leefbaar Utrecht heeft zich de afgelopen periode voortdurend ingezet voor de realisatie van een uitgebreid systeem van meetpunten, dat zowel de verkeersdrukte als  de luchtkwaliteit meet. Op de valreep is dat gelukt. Stadspartij Leefbaar Utrecht zal de realisatie van het meetsysteem bewaken en wil dat de meetresultaten op internet geplaatst worden en zo beschikbaar komen voor de Utrechters.

Parkeerbeleid

Een parkeervergunning voor een tweede (of volgende) auto maken we aanmerkelijk duurder. Milieuvriendelijke auto’s krijgen voorrang op de wachtlijst voor parkeervergunningen en elk huishouden krijgt jaarlijks een ‘tienrittenkaart’ voor gratis parkeren van bezoekers. Om onnodig binnenstedelijk verkeer te ontmoedigen, wordt onderzocht of het mogelijk is de gehele bebouwde kom aan te wijzen als betaaldparkeergebied. Er worden geen nieuwe openbare parkeergarages gebouwd.

 

Gemeente geeft ‘t goede voorbeeld

De gemeente maakt het eigen wagenpark zo schoon mogelijk. Vuilniswagens, veegwagens en ook de dienstauto’s van het college van burgemeester en wethouders dienen daarop aangepast worden. De gemeente gebruikt stille autobanden en elektrische scooters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |